AKTIVITETI SPORTIV-‘NDESHJE FUTBOLLI ME IMAMËT E MYFTINISË SË SHKUPIT

Mbrëmë, 03.10.2019, në stadiumin e futbollit pranë gjimnazit ‘Zef Lush Marku’-Shkup u realizua me sukses ndeshja me imamët e Myftinisë së Shkupit.

Myftinia e Shkupit do të vazhdon me realizimin e këtij aktiviteti rekreativ një herë në javë, në të njëjtën kohë e në të njëjtin vend.

Zyra për Informim pranë Myftinisë së BFI në RMV- Shkup