00389 2 3117 410
Cairska 52, Skopje
Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë “Me Dy Minare” Saraj

Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë “Me Dy Minare” Saraj

Sot, 9 tetor 2020 (e hënë), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë i përfaqësuar nga Mubera Asani dhe Arife Asani, vizitoi nxënësit e mektebit të “Xhamisë me Dy Minare” – Saraj. Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë. Bazat…

Read more

Lejohet apo nuk lejohet përdorimi i lëndëve dezinfektuese që në përbërjen e tyre përmbajnë alkool, me qëllim dezinfektimi?

Lejohet apo nuk lejohet përdorimi i lëndëve dezinfektuese që në përbërjen e tyre përmbajnë alkool, me qëllim dezinfektimi?

Dijetarët bashkëkohor dhe institucionet e ndryshme fetare janë të mendimit se, përdorimi i lëndëve dezinfektuese edhe pse përmbajnë lëndë alkoolike (spirto), përdorimi i tyre është i lejuar. Përdorimi i tyre vlen në fushën e farmaceutikës dhe mjekësisë. Pastaj, si rrjedhojë e kësaj, lejohet edhe për përdorim për dezinfektimin e virusit…

Read more