CEREMONI E HATMES NË XHAMINË ME DY MINARE – VIZBEG

Më 13 janar 2023, Myftiu i Myftinisë së BFI – Shkup dr. Qenan ef. Ismaili i shoqëruar nga referentët Fejsall ef. Kadriu, hfz. Irfan ef. Sulejmani dhe Jetmir Jakupi, ndanë së bashku gëzimin e nxënësve të mektebit të xhamisë me Dy minare në Vizbeg, me rastin e mbarimit të kursit të mësimbesimit që e ndoqën tek mualimi Ibrahim ef. Ibrahimi.
Në fjalën e tij mirëseardhëse mualimi Ibrahim ef. Ibrahimi falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë solemnitet, falenderoi prezencën e Myftiut dhe personelit të Myftinisë. Ai shprehu kënaqësinë e tij që para xhematlinjëve prezanton nxënësit që me sukses mbaruan kursin e mësimbesimit.
Nxënësit shpalosën njohuritë e tyre të mësimbesimit dhe më pas u pajisën me certifikata të hatmes së mbaruar.
Duanë e rastit e bëri Fejsall ef. Kadriu.
Mesazhin e xhumasë nga minberi e përcolli Myftiu dr. Qenan ef. Ismaili.