CEREMONI HATME NË MEKTEBIN E XHAMISË “QENDRORE” NË HASANBEG

Më 11 mars 2023 në xhaminë “Qendrore” në Hasanbeg u realizua ceremonia e duasë së hatmes të nxënësve të mektebit të kësaj xhamie.
Nxënësit shpalosën njohuritë e tyre që i mësuan tek mualimja Mubera Kadriu.
Në fjalën e rastit Mubera J Asani në emër të Myftiut uroi nxënësit dhe mualimen për suksesin e arritur dhe më pas nxënësve iu ndau certifikata të hatmes së mbaruar, ndërsa mualimes një mirënjohje dhe një libër.
Kjo ceremoni u përmbyll me duanë e rastit që e bëri Mubera Kadriu.