CEREMONIA E DUASË SË HATMES NË XHAMINË “ATAULLAH HOXHA”- FSHATI STUDENIÇAN

Sot, më 4 gusht 2020 (e martë), në Xhaminë “Ataullah Hoxha” të Studeniçanit u realizua ceremonia e duasë së hatmes me rastin e mbarimit të mësim-besimit islam të 22 nxënësve pranë mektebit të xhamisë.

Në këtë program i pranishëm ishte Mr.Nexhmi ef.Ferati, referent për Arsim Fetar pranë Myftinisë së Shkupit, referenti Rexhep ef.Imeri si dhe hoxhallarë të tjerë , xhematlinjë e familjarë të nxënësve.

Para fillimit të programit me fjalë përshëndetëse të pranishmëve iu drejtua Mutalib Efendiu i cili falenderoi të pranishmit që kanë ndarë kohë për të prezentuar në këtë ceremoni solemne.

Pas përfundimit të programit që ishte përgatitur, fjala e rastit i takoi referentit Mr. Nexhmi ef.Ferati i cili uroi nxënësit për këtë arritje duke çmuar lartë punën fisnike e madhështore të dy mualimëve të dalluar të kësaj ane.

Më pas, hfz.Adnan ef.Elmazi lexoi disa ajete kuranore.

Duanë e rastit e bëri Rexhep ef. Imeri.

Të gjithë nxënësve iu ndanë diploma për kryerjen me sukses të mësim-besimit islam tek mualimi Mutalib ef.Ademi dhe hfz.Sadet Ademi.

Për fund, të dy mualimëve iu ndanë mirënjohje në shenjë falenderimi për kontributin e dhënë në mbarëvajtjen e mësim-besimit islam në mektebin e xhamisë Ataullah Hoxha.