CEREMONIA E DUASË SË HATMES NË XHAMINË E FSHATIT SFILLARE E EPËRME

 

Më 28 nëntor 2020 (e shtunë), në Xhaminë Sfillares së Epërme të Sarajit u realizua ceremonia e duasë së hatmes me rastin e mbarimit të mësim-besimit islam të 19 nxënësve pranë mektebit të xhamisë në fjalë.

Të gjithë nxënësve nga anëtaret e komisionit iu ndanë diploma për kryerjen me sukses të mësim-besimit islam tek mualimja Lulzime Metushi.

Për fund mualimes iu nda mirënjohje dhe libër në shenjë mirënjohjeje dhe falenderimi për kontributin e dhënë në mbarëvajtjen e mësim-besimit islam në këtë mekteb.

Lusim Allahun Fuqiplotë që nxënësve t’u japë suksese dhe shëndet ndërsa mualimen Allahu ta shpërblen në dy botët.