CEREMONIA E DUASË SË HATMES NË XHAMINË QËNDRORE TË FSHATIT BATINCË

Më datë 29.09.2019 (e diel) pas faljes së namazit të ikindisë në xhaminë “Sulltan Mehmed Fatih” të fshatit Batincë, në prani të një numri të konsiderueshëm të xhematlinjëve, familjarëve të nxënësve , hoxhallarëve të këtij rajoni,u organizua duaja e hatmes me rastin e mbarimit të mësim-besimit islam të nxënësve pranë mektebit të kësaj xhamie.

Këtë ceremoni rasti e nderoi Myftiu i Myftinisë së Shkupit Dr. Qenan ef. Ismaili i shoqëruar nga operativa e myftinisë, ku u mirëpritën nga këshilli i xhamisë, mualimi Ramadan ef.Hajredini i i cili falënderoi Myftiun dhe të gjithë të pranishmit për pjesmarrjen e tyre në këtë ceremoni.

Fjalë rasti kishte Myftiu Dr. Qenan ef.Ismaili i cili foli mbi rëndësinë e mësim-besimit fetar.
Veç tjerash përgëzoi , prindërit dhe mualimin për angazhimin e përbashkët në përgatitjen e nxënësve me njohuritë bazë të fesë sonë.

Më pas vijoi ndarja e diplomave për nxënësit nga na e Myftiut.
Në përmbyllje të këtij programi, du’anë e ceremonisë së hatmes e bëri
Fejsall ef. Kadriu

Vlen të përmendet se diplomë për kryerjen e hatmes dhe mësim-besimit islam morën 35 nxënës, pas mësimit të ndjekur tek Ramadan Efendiu.

Zyra për Informim pranë Myftinisë së BFIM – Shkup