CEREMONIA E DUASË SË HATMES NË XHAMINË REZISTENCA – HARAÇINË

Sot, më 29 shkurt 2020 (e shtunë) pas faljes së namazit të ikindisë, në xhaminë Rezistenca të Haraçinës u realizua ceremonia e duasë së hatmes me rastin e mbarimit të mësim-besimit islam të nxënësve pranë mektebit “hfz.Rexhep ef.Imeri”.

Në këtë program ishin të pranishëm Myftiu dr.Qenan ef.Ismaili,
referentët e Myftinisë, hoxhallarë e familjarë të nxënësve si dhe një numër i konsiderueshëm i xhematlinjëve.

Para fillimit të programit me fjalë përshëndetëse të pranishmëve iu drejtua mualimi i nxënësveAli ef.Sadiku i cili falenderoi të pranishmit që kanë ndarë kohë për të prezentuar në këtë ceremoni në emër të këshillit të xhamisë dhe familjarëve të nxënësve.

Më pas, fjala e rastit i takoi Myftiut i cili uroii Ali Efendiun për kontributin e tij ,prindërit e nxënësve për angazhimin e tyre si dhe nxënësit për dijen e fituar.
“Në këtë ditë feste për familjarët e këtyre nxënësve po i drejtohem secilit prind që t’i shpërbleni fëmijët tuaj për këtë sukses, sepse në Botën e ardhëshme këta do të ju bëjnë krenarë me dijen dhe Kuranin që kanë mësuar “- tha Myftiu në fjalën e tij të rastit.

Pas programit, të gjithë nxënësve iu ndanë diploma për kryerjen me sukses të mësim-besimit islam të ndjekur tek mualimi i tyre, Ali Efendiu.

Zyra për Informim pranë Myftinisë së BFI – Shkup