CEREMONIA E HATMES NË XHAMINË HATUNXHUK

Më 21 maj 2023, mektebi i xhamisë Hatunxhuk realizoi ceremoni të duasë së hatmes të 22 nxënëseve që ndoqën mësimbesimin në mektebin e kësaj xhamie.
Nxënëset shpalosën njohuritë e tyre, kënduan pjesë nga Kurani Famëlartë dhe u pajisën me certifikata të hatmes së mbaruar.
Në fjalën e rastit mualimja Mubera J. Asani në emër të Myftiut uroi nxënëset dhe mualimen për suksesin e arritur.
Mualimja Arife Iseni, nxënëseve ua ndau certifikatat e hatmes së mbaruar, ndërsa mualimes një mirënjohje dhe një libër.
Kjo ceremoni u përmbyll me duanë e rastit që e bëri hfz. Nehal Ibrahimi.