CIKLI I EMISIONEVE “KËSHILLA E XHUMASË” NË VALËT E RADIO VATIT

Myftinia e Shkupit vazhdon me realizimin e suksesshëm të ciklit të emisioneve javore “Këshilla e xhumasë”

Mysafir i radhës në emisionin e sotëm është hoxhë Shaban Tairi, hatib në Xhaminë e Tretë – Saraj

Tema: Feja islame nuk u përhap me shpatë

Emisioni do të transmetohet sot, me fillim nga ora 12:00.

Zyra për informim pranë Myftinisë së BFIM në RMV – Shkup