DOLI NGA SHTYPI “DITARI IM I RAMAZANIT”

Doli nga shtypi “Ditari im i ramazanit” për fëmijë. Një ditar me 30 faqe që përfshin ditët e Ramazanit në të cilat fëmijët për çdo ditë do të regjistrojnë veprat e mira, do të mësojnë një hadith të ri, do të shënojnë sukseset e arritura në lexim të Kuranit, dhikrit, namazit dhe ditëve të agjëruara por edhe të gjejnë përgjigjen e pytejes së ditës.
Përndryshe, ky ditar do të ju shpërndahet fëmijëve që ndjekin mësimet në mekteb nëpërmjet mualimëve.