DOLI NGA SHTYPI REVISTA HËNËZA ME NR.2

Në revistë fëmijët do të gjejnë mësime mbi besimin, porosi kuranore, rrëfime nga jeta e Muhamedit a.s., tema të sjelljes së mirë si dhe shumë mësime tjera me njohuri të përgjithshme dhe këndin e argëtimit.
Të gjithë ata që dëshirojnë të kenë revistën mund ta gjejnë në zyrat e Myftinisë së Shkupit