DUA HATME NË MEKTEBIN E XHAMISË “HAXHI AZEM” – SHUTO ORIZARE

Më 11 janar 2024, u realizua ceremonia e duasë së hatmes në mektebin e xhamisë “Haxhi Azem”- Shuto Orizare nga mualimja Arife Iseni.
Mualimja u dëshiroi mirëseardhje të pranishmëve.
Mubera J. Asani në fjalën e rastit në emër të Myftiut uroi nxënëset për përfundimin e hatmes dhe mësimin e çështjeve elementare të mësimbesimit islam si dhe bëri shpërndarjen e certifikatave për nxënësit ndërsa mualimes Arife Iseni i dhuroi mirënjohje në shenjë respekti dhe falenderimi për kontributin e dhënë, ndërsa mualimeja Arife Iseni e bëri duan e hatmes.
Lusim Allahun Fuqiplotë që mualimen ta shpërblejë për kontributin e dhënë ndërsa nxënëseve Allahu ju dhashtë shëndet dhe ua plotësoftë gjitha dëshirat e hajrit