DUA HATME NË MEKTEBIN E XHAMISË “HAXHI HAJREDIN” – SEROVË

Me datë 10 gusht 2023 u realizua ceremonia e duasë së hatmes në mektebin e xhamisë “Haxhi Hajredini”- Serovë nga mualimja Ajla Sherifi.
Mualimja u dëshiroi mirëseardhje të pranishmëve.
Arife Iseni në fjalën e rastit në emër të Myftiut uroi nxënëset për përfundimin e hatmes dhe mësimin e çështjeve elementare të mësimbesimit islam si dhe bëri shpërndarjen e certifikatave ndërsa mualimes Ajla Sherifi i dhuroi mirënjohje në shenjë respekti dhe falenderimi për kontributin e dhënë, asherin e lexoi përfaqësuesja e Myftinisë Xheuhere Ramani ndërsa duan e hatmes e bëri mualime Ajla Sherifi.
Lusim Allahun Fuqiplotë që mualimen ta shpërblejë për kontributin e dhënë ndërsa nxënëseveAllahu ju dhashtë shëndet dhe ua plotësoftë gjitha dëshirat e hajrit.