DUA HATME NË MEKTEBIN E XHAMISË “SFILLARE E POSHTME”

Më 8 janar 2024, u realizua ceremonia e duasë së hatmes në mektebin e xhamisë “Sfillare e Poshtme” nga mualimja Lulzime Metushi.
Mualimja u dëshiroi mirëseardhje të pranishmëve.
Arife Iseni në fjalën e rastit në emër të Myftiut uroi nxënëset për përfundimin e hatmes dhe mësimin e çështjeve elementare të mësimbesimit islam si dhe bëri shpërndarjen e certifikatave për nxënësit ndërsa mualimes Lulzime Metushi i dhuroi mirënjohje në shenjë respekti dhe falenderimi për kontributin e dhënë, ndërsa hfz. Kadrije Sulejman bëri duan e hatmes.
Lusim Allahun Fuqiplotë që mualimen ta shpërblejë për kontributin e dhënë ndërsa nxënëseve Allahu ju dhashtë shëndet dhe ua plotësoftë gjitha dëshirat e hajrit