DUAJA E HATMES DHE MESAZHI I XHUMASË NË XHAMINË QENDRORE TË FSHATIT KOPANICË

Në xhaminë Qendrore të fshatit Kopanicë, më datë 26 mars 2021, para namazit të xhumasë në prani të Myftiut të Shkupit Dr.Qenan ef. Ismaili u realizua duaja e hatmes me rastin e diplomimit të gjashtë nxënësve në bazat e mësim-besimit islam të nxënësve që kanë ndjekur pranë mualimit të tyre Sheip ef. Isaki.
Në fillim të programit, me fjala mirëseardhëse në emër të këshillit të xhamisë dhe xhematit të pranishëm i takoi Sheip Efendiut, i cili mes tjerash falenderoi Myftiun dr.Qenan ef. Ismailin, sekretarin e Myftinisë Mr.Nexhmi Feratin dhe referentin z.Arment Halimi për prezencën e tyre në këtë solemnitet.
Në përmbyllje të ceremonisë gjithë të diplomuarve Myftiu iu ndau diploma, ndërsa mualimit Sheip ef. Isakut i ndau mirënjohje me lutje që Allahu t’ia shpërblejë kontributin e tij e ti jep shëndet e suksese në punën e tij fisnike.
Duanë e rastit e bëri Mr.Nexhmi ef. Ferati, Sekretar pranë Myftinisë së Shkupit.
Në fund, Myftiu përcolli mesazhin në hytben e xhumasë dhe i priu xhematit në faljen e namazit të xhumasë.