EMISIONI FETAR “UDHËZIME PROFETIKE” ME HOXHALLARËT E SHKUPIT

Më17 janar 2024, vazhdon cikli i emisioneve fetare “udhëzime profetike” me hoxhallarët e Shkupit.
Bashkëpunim ky i cili edhe këtë vit realizohet ndërmjet Myftnisë së Shkupit dhe TVM2, nën përkujdesjen e gazetares Lumturije Hajro.
Në këtë ditë pjesmarrës në këtë emision ishte h. Abdurrahim ef. Kaloshi, hatib në xhaminë Arasta.