FURNIZOHET ME MUS’HAFA MEKTEBI I XHAMISË HAXHI AZEM – ORIZARE E POSHTME

Referenti për arsim fetar pranë Myftinisë së Shkupit hfz. Irfan ef. Sulejmani, më 10 mars 2023, me kërkesë të mualimes Arife Iseni realizoi shpërndarjen e 35 Mus’hafave për nxënësit që kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.