FURNIZOHET ME MUS’HAFA MEKTEBI I XHAMISË “HAXHI QAZIM” NË SHKUP

Më 4 janar 2024, referenti Myftinisë së Shkupit h. Ali ef. Ziberi, me kërkesë të mualimit hfz. Amet ef. Arslani realizoi shpërndarjen e 20 Mus’hafave për nxënësit që kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.
Me Mus’hafa u furnizuan nxënësit e mektebit të xhamisë “Haxhi Qazim” – Gazi babë.
Allahu e shpërbleftë mualimin për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet e shumë suksese.