FURNIZOHET ME MUS’HAFA MEKTEBI I XHAMISË “ME DY MINARE” VIZBEG

Më 7 shkurt 2024, referenti Myftinisë së Shkupit h. Ali ef. Ziberi, me kërkesë të mualimit h. Ibraim ef. Ibrahimi realizoi shpërndarjen e 30 Mus’hafave për nxënësit që kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.
Me Mus’hafa u furnizuan nxënësit e mektebit të xhamisë “Me Dy Minare” – Vizbeg.
Allahu e shpërbleftë mualimin për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet e shumë suksese