FURNIZOHET ME MUS’HAFA MEKTEBI I XHAMISË “QENDRORE” – HASANBEG

Më 28 janar 2024, referenti Myftinisë së Shkupit h. Fejsall ef. Kadriu, me kërkesë të mualimes Mubera Kadriu realizoi shpërndarjen e 19 Mus’hafave për nxënësit që kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.
Me Mus’hafa u furnizuan nxënësit e mektebit të xhamisë “Qendrore” – Hasanbeg.
Allahu e shpërbleftë mualimen për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet e shumë suksese