KËSHILLA E XHUMASË ME MYFTIUN E SHKUPIT

Më 5 janar 2024, me fillim në ora 11:30 transmetohet edicioni i 209 –të në kuadër të emisionit “Këshilla e Xhumasë” në valët 88.4 në Radio Vati.
Bashkëbisedim me Myftiun e Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, për aktivitet e realizuara gjatë vitit 2023.
Emisionin e udhëheq referenti i Myftinisë së Shkupit h. Ali ef. Ziberi.
Xhuma të begatë dhe lutje të pranuara!