KËSHILLA E XHUMASË: MOS I VONONI VEPRAT E MIRA

Myftinia e Shkupit, më 12 nëntor 2021, me fillim në ora 12:00 nën udhëheqjen e moderatorit të emisionit, referent në Myftininë e Shkupit, Hfz.Irfan ef. Sulejmani,  emetoI edicionin e 108- të, në kuadër të emisionit “Këshilla e Xhumasë” në Radio Vati.

I ftuar nga ana e Myftinisë së Shkupit, në këtë edicion të radhës është Abdulbaki ef. Llokmani hatib pranë xhamisë “Bardhi” të fshatit Bllacë.

“Mos i vononi veprat e mira” është tema që trajtoi Llokman Efendiu enkas për dëgjuesit e Radio Vatit.

Xhuma të begatë e lutje të pranuara!