KOMISIONI PËR VLERËSIM TË MEKTEBEVE VIZITOI MEKTEBIN “DRITA”

Më18 shtator 2021 (e shtunë), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë, i përfaqësuar nga anëtarët e komisionit Zeqirja ef. Tairi dhe Shefket ef. Bafqari, vizitoi nxënësit e mektebit “Drita”- Fushë Tophanë komuna Çair. Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë. Bazat e mësim-besimit i mësuan pranë mualimit të xhamisë hfz. Sabaetin ef. Nuhiju.
Mualimin, Allahu e shpërbleftë për angazhimin dhe kontributin e dhënë në mektebin në fjalë ndërsa nxënësve Allahu tu jep shëndet e shumë suksese tjera.