Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi mektebin e xhamisë lagjes Inxhikovë

Sot, 28 mars 2021 (e diel) Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë i përfaqësuar nga kryetari i komisionit Mr. Nexhmi ef. Ferati dhe anëtari Shefket ef. Bafqari, vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë së Inxhikovës- komuma Gazi Babë
Komisoni bëri vlerësimin e nxënësve sipas planprogramit të Myftinisë edhe atë: lexim nga Kurani, sure përmendësh dhe njohuri nga çështjet elementare të besimit islam.
Mësimet i ndoqën pranë mualimit të tyre, Besir Ferati.
Lusim Allahun e Madhërishëm që t’i shton dashamirët e mësimit të Kuranit, ndërsa mualimin ta shpërblen me Mirësitë e Tij për kontributin e dhënë ndërsa talebeve t’u japë shëndet dhe suksese edhe më të mëdha në jetë!