KOMISIONI PËR VLERËSIM TË NXËNËSVE TË MEKTEBEVE VIZITOI NXËNËSIT E MEKTEBIT “FATIH SULLTAN MEHMET” TË XHAMISË SË FSHATIT BATINCË

Më 18 gusht 2021 (e enjte), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë, i përfaqësuar nga Shefket ef. Bafqari dhe Zeqirja ef.Tairi, vizitoi nxënësit e mektebit “Fatih Sulltan Mehmet” të xhamisë së fshatit Batincë- komuna Studeniçan.
Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.
Bazat e mësim-besimit i mësuan pranë mualimit të xhamisë Ramadan ef. Hajredini.
Lusim Allahun e Madhërishëm mualimen ta shpërblejë me Mirësitë e Tij për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet dhe suksese të mëtejshme në jetë!