KOMISIONI PËR VLERËSIM TË NXËNËSVE TË MEKTEBEVE VIZITOI NXËNËSIT E MEKTEBIT IKRE TË STUDENIÇANIT

 

Më 9 gusht 2021 (e hënë), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë i përfaqësuar nga Mubera J. Aeani dhe Arife Iseni, vizitoi nxënësit e mektebit Ikre – Studeniçan.

Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.

Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja hfz. Nesibe Memeti

Allahu Fuqiplotë e shpërbleftë mualimen ndërsa nxënësve t’u japë shëndet dhe suksese të metutjeshme.