Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi nxënësit e mektebit ‘Keuther’ – Studeniçan.


Më 22.09.2019 (e diel),
kryetari i komisionit Mr.Nexhmi ef.Ferati dhe anëtari Sadudin ef.Murati vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë së fshatit Studeniçan.

Komisioni i Myftinisë kontrolloi njohuritë e tyre mbi:
leximin e Kur’anit, nxënia e sureve përmendësh dhe njohuritë tjera elementare të bazuara në planprogramin e Myftinisë

Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimi i xhamisë, Hfz.Adnan ef.Elmazi,
Të përgatitur për të marrë pjesë në ceremoninë e hatmes ishin gjithsej: 21 nxënës.

Lusim Allahun e Madhërishëm që ta shpërblen mundin mualimit, ndërsa, nxënësve i’u dëshirojmë suksese të mëtutjeshme!

Zyra për informim pranë Myftinisë së BFI-së në RMV-Shkup