KOMISIONI PËR VLERËSIM TË NXËNËSVE TË MEKTEBEVE VIZITOI NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË BEDËR

Sot, 12 korrik 2021 (e hënë), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë i përfaqësuar nga Arife Asani dhe Mubera J. Asani, vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë Bedër të lagjes Butel.

Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.

Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Munevere Selimi.

Allahu Fuqiplotë e shpërbleftë mualimen ndërsa nxënësve t’u japë shëndet dhe suksese të metutjeshme.