KOMISIONI PËR VLERËSIM TË NXËNËSVE TË MEKTEBEVE VIZITOI NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË “KARSHIAKA” NË FSHATIN BATINCË

Sot, më 2 tetor 2021 (e shtunë), kryetari i Komisionit për Vlerësim të Nxënësve, hfz. Irfan ef. Sulejmani dhe Zeqirja ef. Tairi, anëtar; vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë ‘Karshiaka’ të fshatit Batincë.

Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë së Shkupit.

Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimi i tyre, Rasim ef. Ademi.

Allahu Fuqiplotë e shpërbleftë Rasim Efendiun për kontributin e tij ndërsa nxënësve u dëshirojmë  shëndet e suksese të mëtejshme.

Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë “Karshiaka” në fshatin Batincë