Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë ‘Nerez i Poshtëm – Shkup

Dje, 6 qershor 2021 (e diel), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë i përfaqësuar nga Mubera Asani dhe Arife Asani, vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë Nerez i Poshtëm.

Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.

Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Semra Kurtish.

Lusim Allahun e Madhërishëm mualimen ta shpërblejë me Mirësitë e Tij për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet dhe suksese të mëtejshme në jetë!