Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë së fshatit Moranë

Dje, 22.09.2019 (e diel),
Komisioni për Vlerësim të Nxënësve vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë së fshatit Moranë

Komisioni i Myftinisë kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit të Myftinisë.

Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimi i xhamisë, Adnan ef.Kadriu, gjithsej 12 nxënës të përgatitur.

Lusim Allahun e Madhërishëm që ta shpërblen mualimin me Mirësitë e Tij për kontributin e dhënë!

Zyra për informim pranë Myftinisë së BFI-së në RMV-Shkup