Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë së fshatit Nikishtan

Sot, 4 qershor 2021 (e xhuma), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë, i përfaqësuar nga Shefket ef. Bafqari dhe Zeqirja ef.Tairi, vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë Nikishtan.
Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.
Bazat e mësim-besimit i mësuan pranë mualimit të xhamisë Samir ef.Hamidi, gjithsej 13 nxënës.
Lusim Allahun e Madhërishëm mualimen ta shpërblejë me Mirësitë e Tij për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve t’u japë shëndet dhe suksese të mëtejshme në jetë!