Komisioni për Vlerësim të Nxënësve të Mektebeve vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë “Sfillare e Poshtme”.

Sot, 25 nëntor 2020 (e mërkurë), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë i përfaqësuar nga Mubera Asani dhe Arife Asani, vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë ” Sfillare e Poshtme”- komuna Saraj.

Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.

Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Lulzime Metushi.

Lusim Allahun e Madhërishëm që ta shpërblen mualimen me Mirësitë e Tij për kontributin e dhënë ndërsa nxënësve shëndet dhe suksese edhe më të mëdha në jetë!