LIGJERATË FETARE DEDIKUAR GJINISË FEMËRORE NË DYQANXHIK DHE BUTEL

Më 11 prill 2023, Myftinia e BFI – Shkup në bashkëpunim me Medresenë Isa Beu – paralelja e vajzave në vazhdën e aktivitetetve të muajit të shenjtë të Ramazanit realizoi ligjeratë dedikuar gjinisë femërore në Dyqanxhik dhe Butel.
Programi që u realizua në xhaminë “Dyqanxhik” u hap me ashere nga Kurani Famëlartë të interpretuar nga Agona Rexhepi.
Mualimja Semra Mulaki, në fjalën e saj përshëndeti të pranishmit dhe falenderoi që kjo ligjëratë zhvillohet në këtë xhami.
Të udhëhequra nga prof. hfz. Minever Lutfiu Murtezi, nxënëset Hasna Ismaili dhe Sara Qaili zhvilluan temat “Veçoritë e Ramazanit” dhe “Namazi”.
Me temë kryesore u praqit prof. hfz. Minever Lutfiu Murtezi.
Programi që u realizua në xhaminë “Fetah Efendi” në Butel u hap me ashere nga Kurani Famëlartë të imterpretuar nga Gjylten Hajredini.
Të udhëhequra nga prof. Hyrijet Gajni Kadri, nxënëset SaraTahiri dhe Xhemile Rushiti zhvilluan temat “Të falësh dhe të mbulosh gabimet e tjetrit” dhe ““Mbulesa në islam”.
Me temë kryesore u praqit prof. Hyrijet Gajni Kadri.
Këto programe u begatuan edhe me ilahi dhe recitale nga korri i nxënëseve të medresesë dhe dua të rastit.