LIGJERATË FETARE DEDIKUAR GJINISË FEMËRORE NË GAZI BABË DHE SHUTO ORIZARR

Më 10 prill 2023, Myftinia e BFI – Shkup në bashkëpunim me Medresenë Isa Beu – paralelja e vajzave në vazhdën e aktivitetetve të muajit të shenjtë të Ramazanit realizoi ligjeratë dedikuar gjinisë femërore në Gazi Babë dhe Shuto Orizare.
Programi që u realizua në xhaminë “Haxhi Jonuz” në Gazi Babë u hap me ashere nga Kurani Famëlartë të interpretuar nga Hansa Demiri.
Të udhëhequra nga prof. Nehal Ibrahimi, nxënëset Isra Memeti dhe Nihan Xhaferi zhvilluan temat “Namazi” dhe “Durimi në sprova”.
Me temë kryesore u praqit prof. Nehale Ibrahimi. Duanë e rastit e realizoi mualimja hfz. Nesibe Memeti.
Programi që u realizua në xhaminë ” Haxhi Azem” në Shuto Orizare u hap me ashere nga Kurani Famëlartë të imterpretuar nga Elma Tahiri.
Me fjalë përshëndetëse u paraqit mualimja Arife Iseni.
Të udhëhequra nga prof. Busejra Idrizi, nxënëset Nejla Ramadani dhe Zuhra Asllani zhvilluan temat “Rëndësia e zemrës së mirë” dhe “Vlera e Kuranit”.
Me temë kryesore u praqit prof. Busejra Idrizi.
Këto programe u begatuan edhe me ilahi dhe recitale nga korri i nxënëseve të medresesë.