LIGJERATË FETARE DEDIKUAR GJINISË FEMËRORE NË HASANBEG DHE HARAÇINË

 Më 5 prill 2023, Myftinia e BFI – Shkup në bashkëpunim me Medresenë Isa Beu – paralelja e vajzave në vazhdën e aktivitetetve të muajit të shenjtë të Ramazanit realizoi ligjeratë dedikuar gjinisë femërore në Hasanbeg dhe Haraçinë.
Programi që u realizua në xhaminë e Dëshmorëve në Hasanbeg u hap me ashere nga Kurani Famëlartë të interpretuar nga Fatime Demiri.
Të udhëhequra nga prof. mr. Nurten Shehi Sakipi, nxënëset Dhikra Bajrami dhe Suhejla Abdullahi zhvilluan temat “Gruaja në Islam” dhe “Ramazani dhe Kurani”.
Me temë kryesore u praqit prof. mr. Nurten Shehi Sakipi.
Programi që u realizua në xhaminë “Rezistenca” në Haraçinë u hap me ashere nga Kurani Famëlartë të imterpretuar nga Zylfije Kadriu.
Të udhëhequra nga prof. mr. Nehal Ibrahimi, nxënëset Hansa Demiri dhe Aishe Memeti zhvilluan temat “Pendimi” dhe “Vlera e leximit të Kuranit”.
Me temë kryesore u praqit prof. mr. Nehal Ibrahimi.
Këto programe u begatuan edhe me ilahi dhe recitale nga korri i nxënëseve të medresesë dhe u përmbyllën me dua të rastit.