MANIFESTIMI I DITËS SË BEDRIT NË ÇAIR

Më 8 prill 2023, në xhaminë e re në Çair u realizua program fetar për gjininë femërore me rastin e ditës së Bedrit.
Programi filloi me një ashere që e këndoi hfz. Nexhmie Jashari.
Në emër të Myftinisë, me fjalë përshëndetëse u prezantua mualimja e kësaj xhamie Mubera J. Asani.
Në ligjeratën e saj prof. Haxhere V. Sulooxha përcolli mësimet e ditës së bedrit.
Programi u pasurua me mevlud kuran dhe ilahi dhe u përmbyll me dua të përbashkët.