MANIFESTIMI I DUASË SË HATMES NË XHAMINË E FSHATIT LLOKË

Më 30 korrik 2022 (e premte) para namazit të ikindisë, në xhaminë e fshatit Llokë u organizua duaja e hatmes me rastin e mbarimit të mësim-besimit islam të nxënësve pranë mektebit të kësaj xhamie.
Në prani të një numri mjaft të madh të xhematit, familjarëve të nxënësve e hoxhallarë, këtë ceremoni rasti e nderoi Myftiu i Myftinisë së Shkupit Dr. Qenan ef. Ismaili i shoqëruar nga H. Fejsall ef. Kadriu, referent i Vakëfit dhe Hfz. Irfan ef. Sulejmani, referent i sektorit të Arsimit Fetar, ku u mirëpritën nga këshilli i xhamisë dhe mualimi Shaban ef. Tairi i cili falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesmarrjen e tyre në këMANIFESTIMI I DUASË SË HATMES NË XHAMINË E FSHATIT LLOKË
Më 30 korrik 2022 (e premte) para namazit të ikindisë, në xhaminë e fshatit Llokë u organizua duaja e hatmes me rastin e mbarimit të mësim-besimit islam të nxënësve pranë mektebit të kësaj xhamie.
Në prani të një numri mjaft të madh të xhematit, familjarëve të nxënësve e hoxhallarë, këtë ceremoni rasti e nderoi Myftiu i Myftinisë së Shkupit Dr. Qenan ef. Ismaili i shoqëruar nga H. Fejsall ef. Kadriu, referent i Vakëfit dhe Hfz. Irfan ef. Sulejmani, referent i sektorit të Arsimit Fetar, ku u mirëpritën nga këshilli i xhamisë dhe mualimi Shaban ef. Tairi i cili falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesmarrjen e tyre në këtë ceremoni.
Fjalë rasti kishte Myftiu Dr. Qenan ef. Ismaili i cili foli mbi rëndësinë dhe rolin e prindërit në udhëzimin e fëmijëve në mësimin e fjalës së Allahut xh.sh.
Veç tjerash, përgëzoi këshillin e xhamisë, xhematin, nxënësit e në veçanti mualimin për angazhimin dhe punën e e tij të suksesshme.
Pas ndarjes së certifikatave për të gjithë nxënësit ky program u përmbyll me duanë e realizuar nga H. Fejsall ef. Kadriu.
të ceremoni.
Fjalë rasti kishte Myftiu Dr. Qenan ef. Ismaili i cili foli mbi rëndësinë dhe rolin e prindërit në udhëzimin e fëmijëve në mësimin e fjalës së Allahut xh.sh.
Veç tjerash, përgëzoi këshillin e xhamisë, xhematin, nxënësit e në veçanti mualimin për angazhimin dhe punën e e tij të suksesshme.
Pas ndarjes së certifikatave për të gjithë nxënësit ky program u përmbyll me duanë e realizuar nga H. Fejsall ef. Kadriu.