MEKTEBI I XHAMISË “HIXHRI” REALIZOI CEREMONINË E DUASË SË HATMES

Sot, më datë 7 nëntor 2021, u realizua ceremonia e duasë së hatmes me rastin e kryerjes së mësim-besimit të nxënëseve të diplomuar pranë mektebit të xhamisë Hixhri të Kondovës- komuna Saraj.

Hasije Iseni, mualime e nxënëseve, në emër të familjarëve të nxënësve falenderuan të pranishmit që kishin ndarë kohë për të ndjekur këtë ceremoni.

Në ceremoninë e mbajtur në xhaminë në fjalë nxënësit – talebet e moshave të ndryshme paraqitën pjesë të mësimeve që kishin ndjekur dhe recituan pjesë nga Kurani famëlartë.

Fjalë rasti në emër të Myftinisë së Shkupit pati Mubera J. Asani, anëtare e komisionit, e cila më pas ndau diplomat dhe i uroi nxënësit për këtë sukses, ndërsa mualimes i ndau libër dhe mirënjohje në emër të Myftinisë në shenjë falenderimi dhe respekti për kontributin e dhënë në mbarëvajtjen e mësim-besimit islam në mektebin në fjalë.

Allahu i Lartëmadhëruar e shpërbleftë mualimen për kontributin e dhënë dhe ia kompenzoftë me të mira në dy botët ndërsa talebeve ju dhashtë shëndet dhe çdo të mirë në jetë.