МУФТИЈАТА ПОРАКАТА ЗА ЏУМА НАМАЗ ЈА ИСПРАТИ ВО ЏАМИЈАТА – С.БЕЛИМБЕГОВО , ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Денес , на 07 февруари 2020 , џамијата во с.Белимбегово беше изборот на Муфтијата д-р Ќенан еф.Исмаили за да испрати порака во хутбето на џума .
Хатибот на џамијата хфз.Ејуп еф.Кадриу придружуван од членовите на џамискиот одбор и присутниот џемат го причекаа Муфтијата и референтите на муфтиството.
“Карактеристиките на вистински верник“ беше темата која ја третираше, и од неа извади пораки на хутбето на денешниот ден.
По молитфата , Муфтијата сподели време за еден краток разговор со хатибот на џамијата и џематлиите каде се запозна од блиску за верскиот живот во овој дел.


Сектор за информирање при Муфтиството на ИВЗ – Скопје