PËRMBYLLET AKTIVITETI “NË XHAMI SËBASHKU ME FËMIJË”

Me sabahun e ditës së diel, 3 Mars 2024, përmbyllet aktiviteti dedikuar fëmijëve “Në xhami së bashku me fëmijë” që realizohet në xhaminë e Mustafa Pashës, projekt ky i Myftinisë së Shkupit dhe Atasheut për çështje fetare pranë Ambasadës së Turkiyes.
E lusim Allahun e Madhërishëm që t’i shpërblejë hoxhallarët dhe këshillin e xhamisë së Mustafa Pashës që bartën këtë aktivitet ndërsa donatorëve që përkrahën, lusim Allahun t’ua shtojë pasuritë e tyre.