ПЕТТА СЕСИЈА ЗА СЛУШАЊЕ НА НОВИОТ ХАФИЗ ЕНСАР ЧАЈАНИ

Вчера, на 10 јуни 2021 година (четврток), пред комисијата за оценување на хафизите при Муфтиството во Скопје, се одржа петта сесија за слушање на новиот хафиз Енсар Чајани.
Пред почетокот на сесијата за слушање, со збор се обрати д-р Фатмир еф.Заими.
Пред комисијата, Хафизот ги рецитираше 22, 23, 24 и 25 џуз.
Слушањето на хафизот ќе продолжи во наредниот ден.