PROGRAM FETAR NË XHAMINË “IKRE” – SARAJ

Më datë 26 janar 2023 Myftinia e Shkupit në bashkëpunim me mualimen Xhevhere Ramani organizoi program fetar për gjininë femërore, kushtuar Natës së Regaibit.
Programi filloi me ashere të kënduar nga mualimja Neale Veseli ndërsa me fjalë përshëndetëse në emër të Myftinisë foli Xhevhere Ramani. Mëpastaj u kënduan ilahi nga nxënëset e “Medresesë Isa Beu” dhe nxënëset e mektebit “Ikre”. Pjesë e programit ishin edhe studente të FSHI.
Në fjalën e rastit prof. hfz. Neal Ibrahimi foli mbi rëndësinë e muajve të dalluar, natës së Regaibit dhe këshilla si të presim Ramazanin.
Në fund të programit u lexua një ashere nga mualimja Zelihane Memeti ndërsa duanë e bëri Mubera Asani.
Këshilli i xhamisë ndau ëmbëlsirë për të gjitha të pranishmet.