PROGRAM FETAR PËR GJININË FEMRORE ME RASTIN E ISRASË DHE MIRAXHIT

Më 16 Shkurt 2023 Myftinia e Shkupit në koordinim me paralelen e shtrirë të vajzave të medresesë Isa Beu, në xhaminë Haxhi Hajredin të lagjes Seravë realizoi program fetar dedikuar gjinisë femërore me rastin e Israsë dhe Miraxhit.
Nën udhëheqjen e Ajla Sherifi – mualime në këtë xhami, në fjalën e saj mirëseardhëse përshëndeti të pranishmet dhe u dëshiroi mirëseardhje, njëherit falënderoi Myftininë dhe medresenë për realizimin e programit fetar në këtë xhami historike. Nxënëset e medresesë kënduan ashere, ndërsa kori këndoi ilahi. Për rëndësinë e kësaj nate, para të pranishmëve foli prof. Nurtene Shehu Sakipi – koordinatore e paraleles së vajzave të Medresesë Isa Beu në Shkup.
Duanë e ceremonisë e bëri prof. Selvije Dardhishta.