PROGRAM FETAR PËR GJININË FEMRORE NË XHAMINË “UHUD”

Më 22 mars 2023, Myftinia e BFI – Shkup në bashkëpunim me xhaminë “Uhud” në Dizhon realizoi program fetar dedikuar grave me moton “Mirë se erdhe Ramazan”.
Moderatorja hfz. Sara Demiri e shënoi hapjen e këtij programi me ashere që e këndoi studentja Jusra Bislimi.
Në emër të Myftinisë me fjalë rasti u prezantua përfaqsuesja Mubera J. Asani.
Grupi i medresanteve u prezantua me pjesë nga Kurani famëlartë dhe Ilahi, ndërsa me ligjeratë prof. hfz. Mynever Lutfiu Murtezi .
Duanë e rastit e bëri përfaqsuesja e Myftinisë Xheuhere Rramani.