RAMAZANI 2021: REFERENTËT VAZHDOJNË ME VIZITAT E TYRE

RAMAZANI 2021: REFERENTËT VAZHDOJNË ME VIZITAT E TYRE
Sot, 10 maj 2021, dita e 28-të e Muajit Ramazan, referentët e Myftinisë së Shkupit vazhduan me vizitat e parapara për këtë ditë;
Referenti dr. Fatmir ef. Zaimi, në kohën e faljes së namazit të drekës vizitoi xhematin e xhamisë ‘Sulltan Murat’.
Në kohën e faljes së namazit të ikindisë vizitoi xhematin e xhamisë së fshatit Radushë.
Referenti Rexhep ef. imeri, në kohën e namazit të ikindisë vizitoi xhematin e xhamisë së fshatit Vorcë.
Gjatë vizitave të realizuara, referentët iu drejtuan xhematit edhe me një këshillë mbi rëndësinë e agjërimit, përkushtimin në adhurime duke u fokusuar më tepër në vlerën dhe rëndësinë e 10-ditëshit të fundit të muajit Ramazan.
Ndryshe, referentët e Myftinisë së Shkupit, bazuar në planin e aktiviteteve përgjatë këtij Muaji të bekuar të Ramazanit do të vazhdojnë me vizitat e tyre kushtuar xhemateve të të gjitha rajoneve.