RAPORTI I AKTIVITETEVE 2018 TANIMË NË FORMATIN ELEKTRONIK

Myftinia e Shkupit ofron në formatin elektronik raportin e aktiviteteve të realizuara përgjatë vitit 2018, për të gjithë mbështetësit dhe ndjekësit e aktiviteteve tona.

Në këtë raport ofrohen gjitha informacionet zyrtare për çdo aktivitet të realizuar brenda vitit të kaluar.

Raporti fillon me mesazhin e kreut të Bashkësisë Fetare Islame në RMV, Reis ul-Ulema h.Sulejman ef.Rexhepi dhe me mesazhin e ofruar nga Myftiu i Shkupit, Dr. Qenan ef.Ismaili.

Më pas, bëhet përshkrim mbi veprimtarinë e Myftinisë, prezentimin e personelit dhe roli i tyre në sektoret përkatëse.

Në kaputujt e rradhës bëhet sqarim mbi rregullimin  e brendshëm institucional,bashkëpunimet me institucionet simotra, ngritja profesionale e nëpunëve fetar dhe përmirësimi i statusit financiar të tyre, organizimi i Haxhit 2018, Ramazani 2018-buletin i veçantë, si dhe shumë arritje, e projekte tjera të suksesshme përbrenda vitit 2018.

https://drive.google.com/file/d/1KWUBsm9aMHzym-oE8M-7yz-UlDeOMfuP/view?usp=drivesdk