SEANCA E KATËRT DËGJIMORE E KANDIDATIT PËR HAFIZ SEAD IDRIZI

Me datë 18 qershor 2020 (e enjte), pas namazit të drekës, në shtëpinë e kandidatit në fjalë,komisioni i hifzit pranë Myftinisë së Shkupit vazhdoi me seancën e katërt të dëgjimit të kandidatit për hafiz, Sead Idrizi nga fshati Bukoviq.

Kandidati, para komisionit lexoi xhuzet 20,21,22,23, dhe 24 nga Kurani Famëlartë.

Seanca dëgjimore u zhvillua në prani të të gjithë anëtarëve të komisionit të hifzit dhe përfaqësuesit të Myftinisë Mr. Nexhmi ef. Ferati

Zyra për informim pranë Myftinisë së BFI – Shkup