SEANCA E PARË DËGJIMORE E KANDIDATIT PËR HAFIZ SEAD IDRIZI

Me datë 15 qershor 2020 (e hënë), pas namazit të drekës komisioni i hifzit pranë Myftinisë së Shkupit filloi me seancën e parë të dëgjimit të kandidatit Sead Idrizi nga fshati Bukoviq.

Kandidati, para komisionit lexoi 7 xhuzet e para nga Kurani Famëlartë

Seanca dëgjimore u zhvillohen në prani të të gjithë anëtarëve të komisionit të hifzit dhe Fejsall ef. Kadriut .

Zyra për informim pranë Myftinisë së BFI – Shkup